Διαβάζω / Επισκέπτομαι

Διαδικτυακές Σελίδες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον :
  • International Journal of collaborative practices (IJCP)  : Ένα ηλεκτρονικό περιοδικό (free), την έκδοση του οποίου έχουν  η Harlene Anderson και η Saliha Bava μαζί με τη συντακτική τους ομάδα για τις καινοτόμες μορφές συνεργατικής πρακτικής.