Βιβλιοθήκη

Προτείνονται βιβλία που διαπραγματεύονται θέματα σχέσεων, επικοινωνίας, αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης, εξαρτήσεων κλπ.  
Πατήστε επάνω στην εικόνα για να επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη μου.  
Επίσης στο κάτω μέρος της σελίδας μπορείτε να ενημερώνεστε για το τελευταίο βιβλίο που προστέθηκε.