Δια Βίου Ανέλιξη

Η Κοιν.Σ.Επ "Δια Βίου Ανέλιξη" είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείριση που σκοπό έχει

Πατήστε επάνω στο λογότυπο για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα της Κοιν.Σ.Επ και να ενημερωθείτε για όλες τις δράσεις της.