Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Πώς δημιουργούνται οι συγκρούσεις

Όταν οι άνθρωποι αποφεύγουν ή φοβούνται να εκφράσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, το θυμό τους ή την ανασφάλειά τους συνήθως τις κρύβουν πίσω από α) την κριτική που ασκούν, β) την άρνηση για συνεργασία, γ) την επιθετικότητα, δ) τα κηρύγματα και τις υποδείξεις, ε) τις σπασμωδικές αντιδράσεις, στ) τα παράπονα και ζ) την απομόνωση και τη σιωπή.
Επιπλέον δεν είναι αρκετό να υπάρχουν οι διαφορετικές ανάγκες, επιθυμίες κλπ. Χρειάζεται να συνυπάρχουν δύο ακόμη συνθήκες : α) η μία πλευρά να προσπαθεί να πειθαναγκάσει την άλλη με τις απόψεις και τη μεθοδολογία της προς όφελος των δικών της συμφερόντων και β) να υπάρχει συσχέτιση των δύο πλευρών, ώστε η δράση της μιας πλευράς να έχει επιπτώσεις στη ζωή της άλλης πλευράς.
Το τελευταίο συμβαίνει απόλυτα ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας και γι’ αυτό οι οικογένειες είναι οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες εμφανίζονται συχνότερα οι συγκρούσεις. Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι στατιστικά οι πιο συχνοί καβγάδες συμβαίνουν ανάμεσα στα αδέρφια, ακολουθούν οι καβγάδες ανάμεσα σε έναν γονιό και το παιδί και τελευταίοι σε συχνότητα έρχονται οι καβγάδες του ζευγαριού.
Στη σύγχρονη εποχή η συγκρούσεις ολοένα και αυξάνονται συχνότητα καθώς α) οι γρήγοροι ρυθμοί με τους οποίους αλλάζουν τα πράγματα γύρω μας απαιτούν την αναζήτηση και υιοθέτηση καινούργιων στρατηγικών για τη διευθέτηση των διαφωνιών, β) η κατάργηση των εξουσιαστικών δομών και η κατάρρευση των αυθεντιών επιτρέπει την εμπλοκή περισσοτέρων ατόμων στη λήψη αποφάσεων και κατ’ επέκταση δυνατότητα να ακούγονται διαφορετικές απόψεις, γ) έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους ανθρώπους (οι άνθρωποι περισσότερο από ποτέ είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και αυτό κάνει τη επιλογή και ανάδειξη των καλύτερο πιο δύσκολη υπόθεση).