Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Βιβλιογραφικές πηγές

 • Bowlby, J. (1982). Attachment and Loss, 2nd edition. New York: Basic Books. 
 • Bucay, J. (2009). Ο δρόμος της αυτοεξάρτησης Φύλλα πορείας Ι. Εκδ. ‘Όπερα, Αθήνα. 
 • Cupach, W., Canary, D. «Couple Relationships», Marriage and Family Encyclopedia Ανάκτ. 20/1/2013 http://family.jrank.org/pages/315/Conflict.html 
 • Dinkmeyer, D. MacKay, G. (2003). Από τις συγκρούσεις στη συνεργασία. Εκδόσεις θυμάρι (7η έκδοση), Αθήνα. 
 • Dolte, D. (1999). Τα παιδιά μαθαίνουν αυτό που ζουν. Εκδ. Θυμάρι, Αθήνα. 
 • Gordon, T. (1999). Τα μυστικά του αποτελεσματικού γονέα, Εκδ. Ερευνητές. Αθήνα. 
 • Λόφας, Ζ. (2000). Νέοι Οικογενειακοί Κανόνες. Εκδ. θυμάρι, Αθήνα. 
 • Messman, S. «Parent-Child relationships», Marriage and Family Encyclopedia Ανάκτ. 31/1/2013 http://family.jrank.org/pages/315/Conflict.html 
 • Prekop, J. (1997). Ο μικρός τύραννος. Εκδ. Θυμάρι, Αθήνα. 
 • Sillars, Α., Canary, D., Tafoya, M. (2004). Communication, conflict and the quality of family relationships, In L. Vangelisti (Ed.), Handbook of Family Communication. Mahwah, NJ: Erlbaum 
 • Σκίνερ Ρ., Κλιζ, Τ. (1992). Οικογένεια η σύγχρονη Οδύσσεια. Εκδ. Κέδρος, Αθήνα. 
 • Spohn, Ryan and Kurtz, Don L. (2011). «Family Structure as a Social Context for Family Conflict: Unjust Strain and Serious Delinquency». Faculty Publications of the Center on Children, Families, and the Law.Paper 13, Ανάκτ. 25/1/2013 http://digitalcommons.unl.edu/ccflfacpub/13 
 • Vuchinich, S. «Family relationship», Marriage and Family Encyclopedia Ανάκτ. 20/1/2013 http://family.jrank.org/pages/315/Conflict.html