Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Κάνοντας το πρώτο βήμα

Οι γονείς ευκολότερα αναζητούν νέες μεθόδους για να αλλάξουν τα παιδιά τους ή για την τροποποίηση του περιβάλλοντος, παρά τρόπους για αλλαγές στον εαυτό τους. Ωστόσο όποια από τα δύο μέρη και αν αλλάξουν – γονείς ή παιδιά – η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει ικανοποιητικά τις σχέσεις τους και θα εκτονώσει τις συγκρούσεις.
Αλλαγή της στάσης των γονιών απέναντι στη συμπεριφορά των παιδιών τους μπορεί να γίνει : 
  • με τη μελέτη σχετικών βιβλίων ή την παρακολούθηση κάποιων διαλέξεων, 
  • συζητώντας τα θέματα με κάποιον ειδικό, αν και αυτό πολλές φορές το αποφεύγουν οι γονείς καθώς υποτιμούν τα θέματα που τους απασχολούν 
  • η συμμετοχή σε ομάδες γονέων, δηλαδή σε πιο μικρές ομάδες όπου κανείς μπορεί πιο άνετα να πάρει το λόγο και να εκφράσει τις απόψεις του.