Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Με έντονα συναισθήματα ανωτερότητας και υπεροψίας, ναρκισσιστική προσωπικότητα

Τα άτομα αυτά βλέπουν τον εαυτό τους ως πολύ δυνατό και σπουδαίο και τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η ματαιοδοξία, το αίσθημα του μεγαλείου και η ανωτερότητα που νιώθουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά όμως είναι συνήθως αντίδραση σε βαθύτερες αμφιβολίες για την αξία τους ως άτομα.
Όταν έχουν προβλήματα προσπαθούν να βρουν ή παριστάνουν ότι βρήκαν μόνο αντάξιούς τους ανταγωνιστές ή αντίζηλους. Κοιτούν αφ’ υψηλού τα άτομα που είναι χαμηλά στην ιεραρχία ή δεν έχουν κάποιο αξίωμα ή θέση, και ανταγωνίζονται ακόμα και τα υψηλά ιστάμενα ή πεπειραμένα άτομα που συναντούν στο δρόμο τους. Μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα ενοχλητικοί με την ευκολία με την οποία χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους άλλους ή τους ταπεινώνουν για ασήμαντα λάθη.
Τα προβλήματα αποτελούν για τα άτομα αυτά άμεση απειλή για τη μεγαλειώδη εικόνα τους και γι’ αυτό προτιμούν να τα κρύβουν πολύ καλά ακόμα και από τα κοντινά τους πρόσωπα για να μη νιώσουν τον οίκτο ή πως οι άλλοι τους θεωρούν αδύναμους. Γι’ αυτό και η ανάγκη τους να φανούν σπουδαίοι συνεχώς θα επιτείνεται με τα χρόνια.
Πρέπει να τους αναγνωρίζεται ως ένα βαθμό η σημαντικότητά τους, χωρίς όμως να υποσκελισθεί η σημαντικότητα των άλλων.